තණමල්විල කාමේෂ්වරී රසායනය 100% රජයේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ නිෂ්පාදනය ආයු. දෙ.ලි.ප.අං: 6/2/1/12/4

කාමේශ්වරී සෑදී ඇත්තේ ඇදහිය නොහැකි ප්‍රතිලාභ රැසකට අනුබල දෙන අද්විතීය අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණයකින් ය!

ආයුර්වේද ග්‍රන්තවල සඳහන් වන ආකාරයට ඉක්මන් ක්‍රියාකාරී ඖෂධයක් මෙන්ම භාවිතා කළ මොහොතේ සිටම ගුණ ලබා දේ.

reduce stress & promote relaxation

Lower cortisol levels, helping to control stress-related food cravings

promote sleep quality

support sexual function for those who need a boost

support memory & concentration

Product Review

What Our Customers Are Saying

ඖෂධය මිල දී ගැනීමේ දී රජයේ ලියාපදිංචි ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙකුගේ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීමටද අවස්තාව ඇත.

ඔබත් භාවිතා කර වෙනස වටහා ගන්න.

කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම භාවිතා කළ හැක.
100% ස්වාභාවික ආයුර්වේද ඖෂධයකි.
ආයුර්වේද ඖෂධ සංග්‍රහයේ අඩංගු ඖෂධ සං‍යෝගයකි.

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි අංකය 6/5/SP/AP/80

ග්‍රෑම් 2.5සිට 5 දක්වා ප්‍රමාණයක් ශරීර ශක්තිය අනුව කෑමට පෙර උදේ හවස භාවිතයට ගත හැක. (එළකිරි හෝ ඖෂධීය පානයක් සමඟ)

Secure Payment

Curabitur interdum, nisl at tincidunt.

Delivered With Care

Donec sit amet neque id nisl.

Excellent Service

Amet neque id nisl ullamcorper.

Shopping Cart